Firma PROSECO specjalizuje się w zarządzaniu, nadzorowaniu i koordynacją inwestycji budowlanych. Stanowimy doświadczony zespół ściśle współpracujemy z inżynierami, specjalistami oraz konsultantami w branżach:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno-budowlanej
 • instalacyjnej – sanitarnej
 • instalacyjnej – elektrycznej
 • drogowej
Dzięki współpracy z renomowaną kancelarią prawną, rozwiązujemy wszelkie wątpliwości z zakresu formalno-prawnego prowadzonej inwestycji.
Nasz zespół w ramach koordynacji i nadzoru inwestycji oferuje:

 • Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego zamierzenia inwestycyjnego
 • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Weryfikację dokumentacji projektowej
 • Koordynację, Zarządzanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
 • Prowadzenie inwestycji według Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Pełnienie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z polskim Prawem Budowlanym
 • Wszelkie inne działania związane z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji jakich będzie wymagał Zamawiający
Profesjonalne zarządzanie i nadzorowanie inwestycji jest kluczem do jej wykonania w ramach założonego budżetu i w wyznaczonym terminie przy zachowaniu najwyższej jakości i niskich kosztów.