Właściciel firmy:
mgr inż. Kamil Wałęga

Wykształcenie: Wyższe techniczne.
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska na kierunku inżynierii komunalnej.
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska na kierunku urządzenia sanitarne.
Kursy i szkolenia:
Certyfikat – Autodesk AutoCAD 2007 PL Essential, ATC – Warsaw Uniwersity of Technology IME-ZKUE.
Certyfikat – “Zarządzanie projektami w metodologii PRINC 2”

Doświadczenie zawodowe zdobywane przez lata w zakresie inżynierii środowiska, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa ogólnego poprzez pracę w przedsiębiorstwach inżynieryjnych:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach.
stanowisko: Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego

 • „Budowa sieć wodociągowej w os. Piaski II” – w zakresie ul. 1KX, 2KX, 4.3KD i 3.2 KD w Puławach.
 • „Budowa sieć wodociągowej w os. Piaski II” – w zakresie ul. 5KD z włączeniem do ul. Kołodzieja w Puławach.
 • „Budowy kanalizacji sanitarnej w os. Piaski II” – w zakresie ul. 5 KD, 4.3 KD, 6.1 KD, 6.2 KD w Puławach.
 • „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego” w Puławach.
 • „Przebudowa ze zmiana lokalizacji przepompowni ścieków przy ul. Hauke-Bossaka” w Puławach.
 • „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7” w Puławach.
 • „Przebudowa (modernizacja) budynku garażowo – warsztatowego” na terenie MPWiK „Wodociągi Puławskie sp. z o.o. w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej 51.
 • „Modernizacja budynku warsztatowego – Ujęcie Wody” w Puławach.
 • „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w os. Mokradki” w Puławach.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Górna – Niwa” w zakresie ulic: Lubelska, Kopernika, Różana, Cyprysowa, Pogodna, Spacerowa, Botaniczna i Irysowa w Puławach.
 • „Budowa sieci wodociągowej w os. Górna Niwa” – w zakresie ul. Kopernika w Puławach
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Piaski Włostowickie” w Puławach.
 • „Budowa sieci wodociągowej w os. Piaski Włostowickie” w Puławach.
 • „Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej śr. 1200 związanej z obiektem przepompowni ścieków przy ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach w zakresie modernizacji ciągów technologicznych”.
 • „Wewnętrzne malowanie przepompowni ścieków przy ulicy 4-go Pułku Piechoty” w Puławach.
 • „Budowa sieć wodociągowej w os. Włostowice – Sektor CD” w Puławach.
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Włostowice – Sektor CD” w Puławach.
 • „Budowa sieci wodociągowej w os. Włostowice – Sektor FGH” (I+II) w Puławach.
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Włostowice – Sektor FGH” (I+II) w Puławach.

2. Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowo Handlowe „AMM INSTALACJE”
stanowisko: Dyrektor ds. inwestycji (koordynacja procesu inwestycyjnego oraz zespołu projektowego)

 • „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku szkoleniowo-hotelowego LODR w Końskowoli”.
 • „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa – rozszerzenie usług społeczno-oświatowych – etap I budowa hali sportowej z wyposażeniem w Karczmiskach”.
 • „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu”.
 • „Budowa obiektów handlowo – usługowych: budynek „A” i budynek „B” z infrastrukturą towarzyszącą – parking wraz z oświetleniem i wewnętrzne sieci wod – kan, c.o. oraz pylony reklamowe, projektowane w Puławach przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” na działkach nr ew. 1423/96, 1423/97”.
 • „Budowa zjazdu z drogi gminnej – ul. Fieldorfa „Nila” na dz. nr ew. 1423/97 zlokalizowaną w Puławach”.
 • „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z poziemnymi miejscami postojowymi i częścią usługową przy ul. Pustej w Puławach”.
 • „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie I LO w Puławach”.
 • „Modernizacja elewacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola Integracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Puławach”.
 • „Budowa hali magazynowej z biurem handlowym, zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Dęblińskiej w Puławach”.
 • „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 20-160 Wąwolnica”.
 • „Projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do dostosowania i oddania do użytkowania wskazanych pomieszczeń w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym, w którym zlokalizowane będzie laboratorium kosmetyczno – mikrobiologiczne”.
 • „Poprawa warunków ochrony środowiska w istniejącym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble”.
 • „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.
 • „Modernizacja istniej linii przygotowania biofrakcji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach”.
 • „Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych w Dęblinie”.
 • „Projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do dostosowania i oddania do użytkowania wskazanych pomieszczeń w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym, w których zlokalizowane będzie laboratorium tworzyw biodegradowalnych”.
  Weryfikacja dokumentacji projektowej dot. inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”.
 • Koordynacja i nadzór procesu projektowego inwestycji Inwestorów indywidualnych.

3. PROSECO – firma inżynieryjna
stanowisko: właściciel (koordynacja procesu inwestycyjnego, projektowego, wykonawczego i rozliczeniowego).

 • „Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Rykach”.
 • Projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych – klienci indywidualni.
 • Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody – klienci indywidualni.
 • „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z miejscowości Zemborzyn II – Nowiny do miejscowości Helenów wraz z przyłączami”
 • Operaty wodno-prawne.
 • I wiele innych z zakresu inżynierii środowiska i budownictwa ogólnego.